Veiligheid & Protocollen

Elke organisatie en elk bedrijf is verantwoordelijk voor een werkomgeving die voldoet aan de regels en protocollen van de regering van Curaçao om COVID-19 te helpen bestrijden. Het doel is om een veilige omgeving te creëren, zowel voor medewerkers als voor klanten. Dezelfde volgende regels gelden ook voor restaurants, bars en cafés.

ENKELE BELANGRIJKE ALGEMENE PROTOCOLLEN:

 • Er is een toegewezen persoon die aanwezig is in het bedrijf of de vestiging/locatie tijdens werkuren, om de implementatie van alle regels en protocollen met betrekking tot COVID-19 te controleren.
 • Alle klanten moeten voldoen aan de regels en protocollen met betrekking tot COVID-19.
 • Werken op afstand moet zoveel mogelijk gestimuleerd worden.

HYGIËNEPROTOCOL:

 • Elke werkgever/organisator van activiteiten is verantwoordelijk om voldoende mogelijkheden te bieden die de hygiëne behouden, bijvoorbeeld handdesinfecterend middel of andere mogelijkheden om handen te desinfecteren.
 • Het personeel moet regelmatig training en informatie krijgen om respectievelijk hygiëneprotocollen te implementeren en na te leven.
 • Er moeten preventieve aankondigingen hangen bij de ingang van de organisatie of het bedrijf, die aangeven dat mensen met COVID-19-symptomen niet naar binnen mogen.
 • Reinig regelmatig en onderhoud de hygiëne.
 • Waar mogelijk wordt een goed ventilatiesysteem met natuurlijke lucht aanbevolen.

PROTOCOLLEN OM AFSTAND TE HOUDEN:

 • Bij klanten en personeel moet te allen tijde een afstand van minimaal 2 meter worden behouden.
 • Het aantal mensen dat tegelijkertijd aanwezig kan zijn in een organisatie of bedrijf, in een open lucht of gesloten omgeving, hangt af van de mogelijkheid om de afstand van 2 meter te behouden. Altijd rekening houdend met de regel van maximaal 100 personen.
 • Gekleurde tape kan als indicator op de vloer gebruikt worden om klanten te helpen sociale afstand te behouden.
 • Waar mogelijk en nodig kunnen verschillende en afzonderlijke in- en uitgangsdeuren worden gebruikt om klanten te vergemakkelijken.
 • Het wordt aanbevolen om klanten te vragen om, waar mogelijk en nodig, van tevoren te reserveren.
 • Restaurants, bars en cafés kunnen alleen dienst verlenen aan klanten die aan tafel zitten of aan een hoge tafel staan.
 • Restaurants, bars en cafés moeten tafels en stoelen zodanig structureren dat er rekening wordt gehouden met 2 meter afstand tussen klanten.
 • Restaurants, bars en cafés moeten thuisbezorging zoveel mogelijk stimuleren en toepassen en waar mogelijk ook de mogelijkheid tot afhalen.

PROTOCOL WANNEER WERKNEMERS ZIEK ZIJN :

 • Het is belangrijk om werknemers te informeren dat ze thuis moeten blijven als ze COVID-19 symptomen hebben.
 • Als er een mogelijke COVID-19 besmetting op het werk is, moeten de volksgezondheid autoriteiten (GGD) onmiddellijk worden geïnformeerd en moeten de instructies die zij verstrekken uitgevoerd worden.